Форум » Канцелярия » Договор купли-продажи щенка » Ответить

Договор купли-продажи щенка

ВВК: Люди, есть у кого-нибудь образец договора?

Ответов - 33, стр: 1 2 All

OKSANA: ВВК Образец договора купли-продажи?Тогда это можно посмотреть на офиц.сайте КСУ в разделе:Племенные документы-бланки документов.

ВВК: OKSANA Спасибо!:) Посмотрел - http://www.uku.com.ua/plem_doc/dog_kup_prod.doc Вот только с юридической точки зрения предлагаемый шаблон никого ни к чему не обязывает и ответственность не устанавливает....

OKSANA: ВВКЭто и есть шаблон ,Вы можете внести в него дополнения которые вам нужны;так же оговорить права и обязанности и т.д.Вообщем что считаете важным и неоходимым с Вашей точки зрения.


ВВК: OKSANA Я немного не об этом. Договор в таком виде, как он подан на сайте, даже если в него внести какие угодно дополнения, не будет гражданско-правовым актом. Ни один нотариус не станет его заверять. Следовательно, нарушение такого договора не влечет за собой никаких последствий для нарушителя. По сути, это неформальная расписка в получении денег за щенка, и ничего больше.

Елена: ВВК Витя, завтра гляну а работе, в рабочем компе, когда то было у меня пару образцов .

ВВК: Елена Да на самом деле, там все не сложно. Есть типовой договор купли-продажи, туда вносятся "собачьи" особенности - порода, клеймо, пол и.т.д., прописываются условия использования, смены хозяина и главное - санкции за нарушение условий договора и обязательств по использованию собаки. Все варианты договоров, которые мне попадались, не предусматривали ответственности ни покупателя, ни заводчика.

ВВК: Вот, вместо того, чтобы заниматься служебной деятельностью, ударился в бюрократическое творчество:))) Предлагаю вот такой вариант договора купли-продажи. Может показаться занудным и длинноватым, но, в виду активизации всяких мазуриков, постарался предусмотреть как можно больше возможных вариантов. Плюс, по форме он отвечает требованиям, предъявляемым к гражданско-правовым актам, коим является купля-продажа щенка. В общем, предлагаю обсудить:) ДОГОВІР від ____ купівлі-продажу собаки Місце укладення: _______ Дата укладення: ________ ____________________ який проживає за адресою ____________________________________ паспорт серія _______ № _______________ , виданий _________________________________ і є власником племінного розплідника «_________________» (свідоцтво FCI-КСУ № ______________ ) (в подальшому поіменований як Продавець), та громадянин _______________ , який проживає за адресою _______________________________ паспорт серія ______ № ___________ виданий __________________________________________________ (далі - Покупець), які надалі по тексту поіменовані разом як Сторони, а кожне окремо – як Сторона, дійшли до взаємної згоди і уклали цей договір купівлі-продажу (надалі – Договір) відповідно до чинного цивільного законодавства про наступне: 1 Предмет договору 1.1 Предметом купівлі-продажу є цуценя породи шотландський тер’єр (в подальшому Собака) ____________ статі, тавро _____________ , яка народжена у племінному розпліднику «____________________» «____» ____________ 20 ___ р. 1.2 Продавець зобов'язується передати Собаку у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити отриману Собаку на умовах, зазначених у цьому Договорі. 2 Ціна (вартість) Собаки та умови оплати 2.1 Вартість Собаки складає _________ (сума прописом_______________________________) грн.. 2.2 Оплата ціни (вартості) Собаки здійснюється готівкою. 3 Умови та порядок передачі Собаки 3.1 Продавець передає, а Покупець приймає собаку за місцем розташування племінного розплідника «______________________». 3.2 За погодженням Сторін, передача Собаки може бути здійснена у іншому місці або місті і лише після підписання цього Договору. Вартість доставки Собаки до місця передачі та оформлення транспортних документів на Собаку оплачується Продавцем окремо. 3.3 Собака передається Покупцеві без зовнішніх ознак будь яких захворювань. 3.4 На момент передачі Собаці зроблено щеплення від _____________________________ ___________________ та проведено дегельмінтизацію. 3.5 Разом з Собакою Покупцеві передається Метрика цуценяти, яка є документом, що посвідчує право власності покупця на Собаку, та ветеринарний паспорт № __________ 4 Права та обов’язки Сторін 4.1 Права та обов’язки Покупця. 4.1.1 Покупець зобов’язується: 4.1.1.1 оплатити вартість Собаки та витрати по доставці Собаки і оформлення документів на транспортування Собаки у повному об’ємі; 4.1.1.2 забезпечити утримання, годування та вигул Собаки у відповідності до її біологічних потреб; 4.1.1.3 забезпечити такі умови утримання та поводження з Собакою, які не суперечать Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»; 4.1.1.4 на протязі року з дня укладання цього Договору забезпечує Продавцеві доступ до Собаки з метою здійснення контролю за умовами утримання, годування та вигулу Собаки; 4.1.1.5 не використовувати Собаку для проведення наукових або медичних досліджень; 4.1.1.6 не використовувати Собаку у масових розважальних заходах (робота у цирку, виступи на ярмарках, вуличні виступи, використовування Собаки у театральних (театралізованих) виставах, у комерційних фото- кіно- і телезйомках, тощо), окрім виставок собак і спортивних змагань за участю собак, які проводяться офіційно зареєстрованими кінологічними організаціями; 4.1.1.7 здійснювати перепродаж, дарування або відчуження будь-яким іншим способом (окрім передачі у спадок) та передачу у оренду третім особам виключно за погодження з Продавцем; 4.1.1.8 здійснювати використання Собаки у племінному розведенні виключно згідно умов Племінного положення Кінологічної спілки України; 4.1.1.9 в разі загибелі Собаки у віці до 3 (трьох) років Покупець забезпечує можливість Продавцеві огляду тіла загиблої Собаки та забезпечує проведення розтину тіла Собаки у спеціалізованій ветеринарній установі за власний рахунок. 4.1.2 Покупець має право: 4.1.2.1 отримувати всі необхідні консультації у Продавця з питань утримання, годування, догляду, вигулу та виховання Собаки; 4.1.2.2 повернути Собаку Покупцеві в разі виявлення у неї інфекційних захворювань (чума собак, ентерит, лептоспіроз) на протязі трьох діб з моменту укладання цього Договору і отримати від Продавця суму сплачену за Собаку у розмірі 100% за цим Договором. Факт захворювання Собаки інфекційною хворобою повинен бути засвідчений офіційною довідкою ветеринарної установи; 4.1.2.3 повернути Собаку Продавцеві на протязі семи діб з моменту укладання цього Договору в разі виявлення несумісності Покупця і Собаки, і отримати від Продавця 50% вартості Собаки за цим Договором; 4.2 Права і обов’язки Продавця 4.2.1 Продавець зобов’язується: 4.2.1.1 Надавати Покупцеві всі необхідні консультації у Продавця з питань утримання, годування, догляду, вигулу та виховання Собаки; 4.2.1.2 За наявності бажання у Покупця брати участь у виставках собак, надавати необхідну допомогу при підготовці Собаки до участі у виставках собак. Вартість послуг Продавця з підготовки Собаки до виставки є договірною і визначається окремою угодою; 4.2.2 Продавець має право: 4.2.2.1 Здійснювати контроль за умовами утримання, годування та вигулу Собаки на протязі одного року з моменту укладання цього Договору; 4.2.2.2 Вимагати повернення Собаки Продавцеві або сплати штрафних санкцій за порушення Покупцем умов цього Договору згідно з п. 5 цього Договору. 5 Штрафні санкції 5.1 В разі порушення Продавцем пп.4.1.1.2 та 4.1.1.3 цього Договору Покупець повертає Собаку Продавцеві та сплачує Продавцеві штраф у розмірі 200% від вартості Собаки за цим Договором. 5.2 В разі порушення Продавцем п. 4.1.1.4, Покупець сплачує штраф Продавцеві у розмірі 200% від вартості Собаки за цим Договором. 5.3 В разі порушення Продавцем пп.4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7, 4.1.1.8, 4.1.1.9 Покупець сплачує штраф Продавцеві у розмірі 300% від вартості Собаки за цим Договором. 5.4 В разі втрати (втечі) Собаки Покупець сплачує штраф Продавцеві у розмірі 300% від вартості Собаки за цим Договором. 5.5 В разі загибелі Собаки з вини Покупця або в результаті жорстокого поводження з Собакою, яке заподіяне ним самим або членами його родини, Покупець сплачує штраф Продавцеві у розмірі 300% від вартості Собаки за цим Договором. Причини загибелі Собаки встановлюються за результатами медичного розтину тіла Собаки, який проводиться у спеціалізованій ветеринарній установі. Відмова Покупця від проведення медичного розтину тіла Собаки розцінюється як визнання Покупцем своєї провини у загибелі Собаки. 5.6 Покупець не несе відповідальності за загибель Собаки в результаті наявності у неї прихованих вад розвитку, прихованих пороків, які не можуть бути виявлені при зовнішньому обстеженні Собаки. 6 Термін (строк) дії договору 6.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і нотаріального посвідчення. 6.2 Цей Договір діє до моменту повного та належного виконання Сторонами усіх своїх зобов’язань за цим Договором. 7 Вирішення спорів 7.1 Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 7.2 Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства. Досудове врегулювання спорів між Сторонами цього Договору не є обов'язковим. 8 Форс-мажор 8.1 При настанні обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), тобто неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов’язань по цьому Договору внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, законодавчих або урядових заборон, блокади або інших незалежних від Сторін обставин, а також смерті Собаки внаслідок наявності у неї прихованих вад розвитку, прихованих пороків, які не можуть бути виявлені при зовнішньому обстеженні Собаки, сторони звільняються від зобов’язань по цьому Договору. Наявність прихованих вад розвитку, прихованих пороків засвідчуються офіційною довідкою ветеринарної установи. 8.2 Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов'язана письмово протягом 3 діб з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це. 9 Заключні положення 9.1 Цей Договір складено українською мовою у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу. 9.2 Покупець ознайомлений з відповідальністю за порушення вимог чинного в Україні законодавства щодо запобігання жорстокому поводженню з тваринами. 9.3 Зміни і доповнення до цього Договору, вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані обома Сторонами. Одностороння зміна умов цього Договору не допускається. ПРОДАВЕЦЬ ________________ ________________ ________________ ________________ ПОКУПЕЦЬ ________________ ________________ ________________

Алиса: ВВК А нотариус разве заверяет договора? Я знаю, что он может подтвердить подлинность твоей подписи , например. А насчет договора, не знаю. Ну и останется зарегиться частным предпринимателем с видом деятельности" 01.25.0. Розведення домашніх тварин (собак, кішок, декоративних птахів тощо) ", который является плательщиком единого налога. Ну чтобы деньгу мона было брать официально и без кассового аппарата.

ВВК: Алиса Ал, ты отстала от быстрого бега нашего законодательства:))) Лицензирование разведения отменено. Сказано лишь, что племенное разведение осуществляется в питомниках. И все. Наши законы пока еще не окучили племразведение. Попытка была, когда ввели лицензии на это дело, но там была уйма всяких упущений. Поэтому эту историю отменили. Короче, деятельность питомников регламентируется только внутренними документами КСУ. Это раз:) А два - такой договор предлагается заключать лишь в том случае, когда нет уверенности в конкретном покупателе. Абсолютное большинство щенков попадает в руки к нормальным людям, а с нормальными и адекватными никакие договора не нужны.

ВВК: Главное в таком договоре то, что он является полновесным юридическим документом и на его основании суд может вынести решение. Алиса пишет: А нотариус разве заверяет договора? Я знаю, что он может подтвердить подлинность твоей подписи А нотариусы только это и делают - они подтверждают, что именно этот человек поставил свою подпись под договором. Под любым:) Эт просто так говорят, что нотариус заверяет договор. На самом деле, нотариус заверяет подпись.

Алиса: ВВК Вить, я ж не про лицензирование, а про занятие определенным видом деятельности, без лицензии, от которого ты получаешь доход)))))))То есть, если вдруг , ттт, возникнет спорный вопрос по договору, то у тебя могут спросить: "А на каком основании вы взяли деньги с товарисча, купившего щенка?, заплатил ли ты налог с этой суммы? Подал ли ты декларацию о доходах?" ну и т.д.

ВВК: Алиса Само собой - и подал декларацию, и заплатил. Это придется делать, такова цена официального оформления. У нас есть закон такой - о налогообложении доходов физических лиц (не помню, как он правильно называется). Там предусмотрена возможность получения не регулярных доходов мимо основной деятельности и порядок их налогообложения. При этом, во многих случаях вовсе не обязательно учреждаться, как субъект хозяйственной деятельности. У нас же специфика есть, мы же не конвейерное производство щенков, они бывают раз в год, раз в два года. А регистрация СПД или любая другая предполагает регулярное получение доходов. У нас этого нет. Хотя, с другой стороны, те, кто занимается стрижками и зарегистрировались как СПД или ЧП, вполне могут внести в виды деятельности и племенное разведение. Налог-то все равно единый.

ВВК: ВВК пишет: А на каком основании вы взяли деньги с товарисча Там украинским по желтому написано: "відповідно до чинного цивільного законодавства"

Алиса: Могу сказать, что налог с доходов - 15% данный момент. Главное, чтобы не случилось, как у нас любят, "всех под одну гребенку" - раз есть племзавод, значит занимаешься племенной деятельностью , значит регистрируйся СПД , ну а систему налогообложения выбирай сам. Можно быть на общей системе налогообложения и платить налог тогда, когда ты получил доход. Не ежемесяно, как на единой системе налогообложения.

Алиса: ВВК пишет: ВВК пишет: цитата: А на каком основании вы взяли деньги с товарисча Там украинским по желтому написано: "відповідно до чинного цивільного законодавства" так воть, деньги согл. того же законодавства ты можешь взять без кассового аппарата находясь только на единой системе налогообложения. Во всех остальных случаях, только кассовый аппарат. ( Кроме рынка, где действует фиксированный налог и рыночный сбор. Хотя одно время хотели и там каждому по кассовому аппарату выдать)

ВВК: Алиса Племенное разведение животных относится к числу видов деятельности, не урегулированных действующим законодательством. Поэтому оно осуществляется на основании тех законодательных и нормативно-правовых актов, в которых оно упоминается - законе О защите животных от жестокого обращения, о налогообложении физических лиц, местных правил содержания животных. В последнее время к ним добавился закон о содействии предпринимательской деятельности. Вернее, закон о внесении изменений в законы с целью содействия предпринимательской бла-бла-бла... и т.д., и т.п. Открою страшную тайну - у нас полно подобных не урегулированных моментов в гораздо более важных и актуальных сферах деятельности. И ничего, сферы работают:) Для нас и всяких возможных проверяющих важно то, что мы соблюдаем требования по уплате налогов. Все остальное - придирки, от которых достаточно легко отбиться. А вот если кого-то хлопнут на продаже без всякого договора, вот тогда точно пришьют незаконное предпринимательство. В этом случае тоже можно успешно сопротивляться, но будет сложнее.

Алиса: Раз племенное разведение есть в видах предпринимательской деятельности, значит такую деятельность можно осуществлять. Таким образом, я озвучила некоторые из придирок , к которым нужно быть готовыми.

ВВК: Алиса пишет: я озвучила некоторые из придирок , к которым нужно быть готовыми. Я догадался Придирки по делу:) Хотя, эти придирки могут возникнуть, если только правоохранители затеют компанию "по ликвидации незаконного предпринимательства и теневой экономики". На самом деле, мы им не очень интересны, обороты у нас мифические, с такими суммами им иметь дело скучно:) Им горазде интересней крупнотоварный импорт-экспорт, купля-продажа земельных участков и т.д. Там суммы по-настоящему солидные:) Кстати, из живых примеров - земельные аукционы. Вопрос не урегулирован еще в большей степени, чем продажа щенков. В Земельном кодексе четко написано, что аукционы проводятся в соответствии с законом. А закона тупо нет Далее - аукцион может проводить только обладатель специальной лицензии. А органа, который выдает такие лицензии, тоже нет в природе:) Не определен Ну и что? Аукционы все равно проводят. По правилам, которые устанавливают местные советы. Практически наш случай - в законе ничего нет, а вот правила содержания животных в Киеве предусматривают возможность купли-продажи щенков.

ВВК: Алиса пишет: Можно быть на общей системе налогообложения и платить налог тогда, когда ты получил доход А вот тут надо подумать... Все-таки, у нас есть определенная специфика, вряд ли стоит завязываться с учреждением СПД... Вопчем, завтра попробую напрячь наших юристов

ВВК: С юристами сегодня пообщался, они сказали, что с договором все гуд:) Внесли некоторые правки, но в целом выразили одобрямс. Что касается легализации деятельности, мнения разошлись. Один говорил, что мы можем действовать на основании местных правил содержания животных, другой - что надо учесть законы о предпринимательстве. Обещались поинтересоваться существующей практикой и проконсультироваться у коллег. Все-таки, кинология - не их профиль:)

varvara: Если кому надо... у меня есть договор составленный с нашим юристом.Его подписываю при продаже своих щенков. Договор купли - продажи щенка Г. Архангельск “___ “________200__г. Я, ________________________ , именуемый в дальнейшем “Заводчик” (продавец) проживающий по ____________________________________________________ , и ___________________ __________________________________________________, именуемый в дальнейшем “ Покупатель”, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора: 1.1 В соответствии с настоящим Договором Заводчик передаёт, а Покупатель принимает в собственность щенка породы: ___________________________________________________ Пол: _________, окрас: _____________ , клеймо: ____________ Дата рождения_______________________ Кличка ________________________________ _______________________________________ От родительской пары: Отец _________________________________________________________________________ Мать: ________________________________________________________________________ Именуемую в дальнейшем “ Собака”. 1.2 Происхождение собаки подтверждается свидетельством о происхождении ( метрикой щенка), которое в дальнейшем может быть обменено на родословную Российской Кинологической Федерации. Обмен свидетельства о происхождении(метрики) происходит по желанию и на средства Покупателя. 1.3 Покупатель оплачивает стоимость собаки на условиях настоящего договора: 1.3.1 Сумма выплачивается единомоментно, полностью. Сумма составляет:_____________________________________________________________ 1.3.2 Сумма аванса по данному Договору составляет ________________________________ 1.3.3 Расчеты по данному Договору производятся с отсрочкой платежа на следующих условиях: а.Покупатель обязан передать Продавцу (указать количество щенков и сроки). В случае выплаты в денежном эквиваленте б. Покупатель обязан до окончания срока действия настоящего Договора выплатить Продавцу разницу между суммой Договора (п. 3.1.) и суммой аванса (п. 3.2.). Сроки ____________________________________ _____________________________________ _______________________________ _______________________________________________ ______________________________________________________________________________ в.Деньги выплачиваются через посредника: _______________________________________ ________________________________________________ ___________________________________________________________ Нужное подчеркнуть. Метрика о происхождении остается у заводчика до полной выплаты денег за собаку, далее высылается заказным письмом. Заводчик ___________________________________ _______________________________ Покупатель _______________________________________________________________ Посредник________________________________________________________________ В случае, если в договоре предусмотрено выполнение Покупателем определенных условий в пользу Заводчика, свидетельство о происхождении ( метрика), может не передаваться Покупателю вместе со щенком, а оставаться у Заводчика. При заключении долгосрочного договора Заводчик может являться официальным владельцем (совладельцем) собаки до полного выполнения Покупателем условий договора. 2. Права и обязанности сторон: 2.1. Заводчик обязан: 2.1.1Передать покупателю собаку развитой по возрасту, без врожденных пороков и заболеваний, которые могут быть определены на момент актировки (45 дней), щенячью карточку (метрику ______________ , кроме пункта 1.3.2; ветеринарный паспорт с отметками о сделанных прививках по возрасту собаки, рекомендации по уходу. 2.1.2 Заводчик гарантирует: Что данная собака происходит от производителей, указанных в щенячьей карточке; Что данная собака получена в организации, признанной РКФ; Что права третьих лиц на данную собаку отсутствуют; 2.1.3 Заводчик готов оказывать: Покупателю методическую и консультационную помощь в выращивании, содержании, воспитании приобретенной собаки, в племенном использовании ( по договору) после достижения ею репродуктивного возраста, в т.ч. подборе партнера для вязки, помощи в подготовке к выставке и т.д. 2.1.4. На основании настоящего договора Заводчик имеет право контролировать условия содержания и физическое состояние приобретенной Покупателем собаки. 2.1.5 На основании статьи 241 ГК РФ, Продавец имеет право на отъем у Покупателя собаки при ненадлежащем уходе и содержании. Стоимость собаки Покупателю - НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 2.2. Покупатель обязан: 2.2.1 Уплатить за собаку сумму в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.2.2 В случае заболевания собаки в течении 5(пяти) календарных дней с момента продажи, ОБЯЗАН в течении одних суток проинформировать Заводчика о болезни собаки. 2.2.3 Обязуется добросовестно содержать приобретенную собаку, обеспечивать рациональное, сбалансированное питание, регулярную вакцинацию и осмотры ветеринарным врачом. Исключить неконтролируемый выход на улицу и прогулки на балконе, а так же содержание в клетке, на улице, на балконе. 2.2.4 В племенном использовании собаки Покупатель обязан следовать Племенному Положению РКФ, в частности: “…Племенные производительницы допускаются к разведению не чаще одного раза в год”. 2.2.5 Покупатель, ни при каких обстоятельствах не имеет право на жестокое обращение с собакой. 2.2.6 Обязан поставить Заводчика в известность в случае не возможности дальнейшего содержания собаки и о намерениях, если таковые возникнут, передать ( на любых основаниях) собаку третьим лицам, при этом Заводчик имеет право первой очереди на приобретение собаки. 3. Ответственность сторон:

varvara: 3.1 При предъявлении покупателем официального ветеринарного заключения Заводчик гарантирует: оплату лечения собаки при обнаружении у нее вирусного заболевания в течение 5(пяти) календарных дней со дня приобретения у Заводчика; а так же полный возврат уплаченной при покупке суммы по факту гибели животного от вирусного заболевания в указанные сроки ( пять дней со дня приобретения у Заводчика), на основании ветеринарного заключении о причинах гибели, составленного по результатам обследования при вскрытии независимым ветеринарным врачом в присутствии Заводчика. 3.2 Заводчик не может гарантировать непременного достижения собаки высоких результатов на выставках, испытаниях рабочих качеств и состязаниях. 3.3 В случае обнаружения у собаки в возрасте до 15 месяцев врожденных дефектов, исключающих племенное использование животного, Покупателю возвращается 30% стоимости указанной в данном договоре, после зафиксированного заключения об осмотре собаки экспертом, аттестованным РКФ. 3.4 Расходы, связанные с содержанием собаки до момента обнаружения дефектов и после, Заводчиком не компенсируются. Моментом обнаружения дефекта считается документально зафиксированное заключение. 3.5 За все прочие физические и психические дефекты, связанные с содержанием и воспитанием собаки, возникшие в период пребывания ее (собаки) у Покупателя, Заводчик ответственности не несет. 4. Особые условия. 4.1 В случае возвращения Покупателем собаки Заводчику, не позднее 10(десяти) дней с момента подписания данного Договора и передачи собаки, Заводчик выплачивает 50% от стоимости собаки указанной в п.1.3, после продажи собаки третьему лицу. Настоящий договор в таком случае считается расторгнутым. 4.2 В случае не выполнения Покупателем условий уплаты стоимости собаки( п.1.3.2.), данного Договора, Заводчик имеет право забрать собаку при этом не возвращая сумму Покупателю, выплаченную ранее Покупателем. 5. Срок действия договора. 5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении всего периода жизни собаки, за исключением случая передачи собаки третьим лицам. Споры сторон, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются посредством двусторонних переговоров, а в случае невозможности достижения взаимного согласия, разрешается в судебном порядке. 5.2 Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. При передаче Собаки Заводчиком и Покупателем был произведен осмотр. В результате осмотра отмечено: А) прикус ножницеобразный; Б) клыки и резцы в комплекте; В) наличие ( по возрасту) яичек (опущены или не опущены в мошонку) Г) отсутствие грыж; Д) отсутствие изломов хвоста; Е) отсутствие прибылых пальцев; Ж) кожные покровы чистые, высыпаний на коже и слизистых оболочках нет; З) выделений из глаз, носа, петли, препуция нет; И) кожных паразитов нет; Пункт А и Б рассматривает отклонения допускаемые стандартом у некоторых пород и не рассматривается как дефект. В результате осмотра дефектов не выявлено. Претензий к экстерьеру и физическому состоянию Покупатель не имеет, имеет ( нужное подчеркнуть): _______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Подпись____________________________________ К настоящему договору прилагается: 1. Щенячья карточка ( метрика)- кроме случаев предусмотренных п. 1.3.2. 2. Ветеринарный паспорт международного образца. 3. Инструкция по выращиванию щенка. Подписи сторон: Заводчик ______________________________________ Документ____________________ номер__________ Выдан________________________________________ Подпись______________________________________ Покупатель:____________________________________________________________________ Документ____________________серия__________________номер______________________ Выдан_________________________________________________________________________ Подпись_______________________________________ Дата”_____”_______________20_____года. Договор подписывается на всех листах.

bulsan: varvara Спасибо! Пригодится.

Proud: Ребятки,притормозите с налогообложением граждан,занимающихся племенным разведением!!! Вот,не помню название Закона и номер статьи (но точно - имеено "про это"...по просьбе друзей лично лопатила лет 5-6 назад законодательные "корки",когда ретивая налоговая в Макеевке вознамерилась "построить" всех заводчиков,официальных членов кинологических и фелинологических клубов) имеется особое уточнение-подпункт,что собаки и кошки не считаются и не являются продуктивными сельскохозяйственными животными и поэтому их заводчики не подпадают под общую статью о налогообложении при получении прибыли с произведённого потомства. Кроме того,существует официальный минимальный размер "случайных",т.е. НЕ РЕГУЛЯРНЫХ доходов,который также не подпадает под общие статьи (точно знаю,т.к. комичная ситуация случилась с подругой-художницей - сидя дома,т.е. официально ни в какой организации не числясь,написала картину,которую у неё купили...как законопослушная гражданка попыталась заплатить налог,а в налоговой чуть не насмех подняли - показали соответствующую статью,в которой указан этот самый минимальный размер). На основании этих нюансов макеевчанам удалось благополучно отбиться,но нервишки у заводческого народа конечно потрепались.

Proud: Вот ещё,мож кому пригодится ДОГОВОР о совместном владении собакой (совладении). г. ____________ "________" ________201 _ г. Я, ниже подписавшаяся (-ийся): именуемая (-ый) далее "Заводчик" и я, ниже подписавшаяся (-ийся): , именуемая (-ый) далее "Владелец", заключили настоящий договор о следующем: 1. Предмет договора. 1.1. Предметом договора является совместное владение собакой породы ____________ , пол , рождения , окраса , с целью создания наиболее благоприятных условий содержания, воспитания, экспонирования данной собаки на выставках стран-участниц FCI, а также для достижения иных целей и задач, исходящих из содержания, использования племенной собаки. 1.2. Договор вступает в действие и приобретает юридическую силу с момента подписания его обеими заинтересованными сторонами. 1.3. Срок действия договора ________________________. 2. Имущественные права и обязанности сторон. 2.1. Заводчик обязуется предоставить в качестве вклада в общее имущество собаку породы ______________, пол ________, рождения ______, окраса ___________, кличка ____________,клеймо № _______________ принадлежащую ей (ему) на правах собственности. 2.2. Владелец обязуется принять собаку в качестве вклада в общее имущество, предоставить ей условия содержания, уход, кормление и т.д., соответствующие требованиям породы . 2.3. Общее имущество участников настоящего договора оценивается в сумме, эквивалентной ( ). При этом, доля Заводчика составляет 60%, а доля Владельца составляет 40% от указанной суммы. Участники договора не вправе распоряжаться своей долей в общем имуществе, без письменного согласия другого участника. 2.4. Все расходы, связанные с содержанием собаки, Владелец принимает на себя. 3. Ведение общих дел. 3.1. Ведение общих дел участников настоящего договора возлагается на Владельца. В необходимых случаях, Заводчик также принимает участие в ведении общих дел, на правах совладельца. 3.2. Владелец осуществляет ведение общих дел на основании данного договора. 3.3. В официальных документах, в графе "владелец собаки", Владелец обязан указывать две фамилии: Заводчика и свою. При этом, в графе "адрес", указывается юридический (фактический) адрес Заводчика. 3.4. Родословные документы на собаку оформляются, выкупаются Владельцем и в дальнейшем находятся у него. 3.5. В распоряжении Заводчика находятся соответственно заверенные копии родословных документов собаки. 3.6. Регистрация, предоставление собаки на выставки и мероприятия системы КСУ / FCI обеспечиваются за счет Владельца. 3.7. Соответствующие хендлинг, стрижка, тримминг, грумминг собаки обеспечивается за счет Заводчика. 3.8. В необходимых случаях, производится соответствующая реклама собаки. Необходимость проведения рекламы определяется коллегиально, при наличии согласия обеих сторон. 3.9. Согласие всех участников настоящего договора, в обязательном порядке требуется для решения следующих вопросов: •о размере и порядке осуществления дополнительных взносов участников в общее имущество; •о возможной вязке собаки с каждым конкретным племенным производителем; •о представлении собаки на той или иной выставке (мероприятии) КСУ / FCI; •… список может быть продлен по усмотрению сторон … 3.10. Все права на собаку одной из сторон приобретаются только после выплаты суммы, соответствующей сумме доли партнера. Только после произведения выплаты в полном объеме, соответствующая сторона становится единоличным собственником собаки. Соответствующие племенные и родословные документы переоформляются полностью за счет единоличного собственника собаки. 4. Порядок распределения прибыли и убытков. 4.1. Доход, полученный от содержания обозначенной собаки, распределяется между Заводчиком и Владельцем в равных долях (50х50). 4.2. Доход, полученный в результате помощи по реализации щенков, распределяется следующим образом: •в случае направления (предоставления) клиента – 10% стоимости каждого реализованного таким образом щенка, оказавшей помощь стороне; •в случае реализации щенков с содержанием их в домашних условиях до момента реализации – 30% стоимости каждого реализованного таким образом щенка, оказавшей помощь стороне. 4.3. Все убытки, связанные с содержанием собаки ложатся на Владельца. 4.4. В случае гибели собаки по не зависящим от Владельца причинам, последний ответственности не несет. Случаями гибели собаки без вины владельца следует считать следующие, установленные в официальном порядке с оформлением соответствующего заключения ветеринарного врача Государственной ветеринарной службы: •врожденный порок сердца; •врожденные аномалии внутренних органов; •гибель от чумы, энтерита, гепатита и иных инфекционных заболеваний в течение первых 2-х недель с момента начала действия настоящего договора; •… список может быть продолжен по усмотрению сторон … 4.5. В случае проявления наследственных пороков и заболеваний, исключающих использование собаки в племенной работе, стороны освобождаются от выплаты компенсации друг другу и собака переходит в постоянное владение одной из сторон, без права использования ее для племенной и выставочной работы. Заключения ветеринарного врача Государственной ветеринарной службы и специалиста-кинолога клуба КСУ, на учете в котором находится собака – обязательны. 5. Ответственность сторон. 5.1. Стороны обязаны вести учет и контроль вязок в форме соответствующих записей, с обязательным приложением ксерокопий родословных документов племенных производителей, а также – ставить в известность друг друга о намерении, либо о фактически проведенной вязке (с предоставлением максимальной информации о каждом конкретном племенном производителе). 5.2. В необходимых случаях (вязки в пределах _____________ области и т.д., за исключением направлений иных клубов), по усмотрению Заводчика, владельцы щенков родившихся пометов регистрируют членство в клубе, по указанию Заводчика. 5.3. За нарушение обязательств по распределению доходов от содержания собаки (п. 4.1. настоящего договора), стороны несут материальную ответственность в виде неустойки, в размере суммы, эквивалентной 50 $ США (пятидесяти долларам США) за каждое такое нарушение. 5.4. Сторона, нарушившая одно из положений п. 3.9. настоящего договора, обязана уплатить другой стороне неустойку в размере суммы, эквивалентной 100 $ США (ста долларам США), в течение одного месяца с момента обнаружения нарушения другой стороной. 5.5. Ответственность участников настоящего договора перед третьими лицами по обязательствам, возникшим в период совместного владения собакой, ложатся на стороны, в соответствии с пунктами данного договора. 6. Форс-мажор. 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств неодолимых сил, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера. 7. Прочие условия. 7.1. Владелец обязан оформить свое членство в клубе, указанном Заводчиком. 7.2. В случае грубого обращения с собакой со стороны Владельца, плохих условий содержания, недостаточного кормления и ухода, Заводчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и забрать собаку у Владельца, без какой либо компенсации понесенных Владельцем расходов. 7.3. Данный договор составлен и подписан в 3-х экземплярах – по одному для каждой договаривающейся стороны, один экземпляр хранится в клубе КСУ, членом которого является Заводчик. 7.4. Каждый экземпляр подписанного сторонами договора, при условии заполнения соответствующих пунктов, обязателен к выполнению и имеет одинаковую юридическую силу. 8. Изменения и дополнения. 8.1. ____________________________ На момент подписания данного договора, стороны претензий друг к другу не имеют. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: Заводчик Владелец

Proud: И ещё - Договор аренды ДОГОВОР АРЕНДЫ собаки породы ___________________. г._______________ "___"_______ 201_г. 1. Предмет договора. 1.1. Договор заключается между ________(далее "Арендодатель") и _______________ (далее "Арендатор"). 1.2. Арендодатель предоставляет,а Арендатор принимает в аренду собаку породы __________________,рождения __________,кличка ______________,пол __________,окрас ____________, клеймо _____,родословный документ ____________ 1.3. Собака передаётся в аренду для обеспечения наиболее благоприятных условий для её содержания,племенного использования и выставочного показа. 2. Ответственность сторон. 2.1. Собака предоставляется Арендодателем здоровой,без физических недостатков,ставящих её вне породы,в отличной кондиции,привитой от основных заболеваний (чума,энтерит,бешенство и т.д.) 2.2. Арендатор несёт полную ответственность за физическое,психическое здоровье,кондицию,соответсвующие требованиям породы собаки в течение всего времени аренды. 2.3. Арендатор не имеет права в течение всего срока аренды передавать,передоверять,продавать,дарить указанную собаку третьим лицам. 3. Взаиморасчёты сторон. 3.1. Оплата аренды собаки производится Арендатором _________________ в размере (нужное подчеркнуть): - щенок с каждой вязки,в возрасте 55 дней,в отличной кондиции,без недостатков и пороков развития,здоровый,первично привитый,с соответсвующими племенными документами; - средняя стоимость щенка,в размере _____________________,с каждой вязки; - сумма,в размере ____________________________. 3.2. На всё время аренды,ответственность за взаиморасчёты с третьими лицами возлагается полностью на Арендатора. 3.3. В случае нарушения Арендатором любого пункта подписанного договора,он обязуется выплатить Арендодателю неустойку,в размере ______________,не позднее _________дней,со дня выявления нарушения. 4. Дополнительные условия. 4.1. Исходя из племенной,экстерьерной ценности собаки,её стоимость определена в сумме __________________________. 4.2. В случае гибели,утери собаки,полной,либо частичной утраты её племенных и выставочных качеств,Арендатор обязуется незамедлительно сообщить Арендодателю о случившемся и в течение __________________ выплатить полную,указанную в данном договоре стоимость собаки. 4.3. Расходы по содержанию собаки,выставочной работе и пр. оплачиваются Арендатором в полном объёме,единолично. 4.4. Арендатор обязуется производить вязку собаки с производителем,одобренным Арендодателем. 4.5. Арендатор обязуется незамедлительно сообщать Арендодателю о всех случаях расстройства здоровья собаки,соответсвующее лечение производить за свой счёт. 5. Срок действия договора. 5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до _______________________. 5.2. По окончании срока действий договора,Арендатор обязуется лично вернуть собаку Арендодателю в отличной кондиции,физически и психически здоровой. 6. Прочие условия 6.1.________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ На момент подписания договора,стороны друг к другу претензий не имеют. В случае возникновения конфликта между сторонами,разрешение сложившейся ситуации производится в соответствии с действующим Законодательством Украины. Договор подписан в 3-х экземплярах,имеющих равную юридическую силу,в соответствии с количеством договаривающихся сторон и дополнительный экземпляр - для предоставления в ГУ КСУ. Адреса и реквизиты сторон = арендодатель =============== арендатор _____________===============______________ _____________===============______________ подпись ===================подпись Обращаю внимание:оба Договора - это "болванки" = пункты можно отменять или добавлять (с соотвествующей записью в разделах "Изменения и дополнения"/"Прочие условия")...

bulsan: Ну фсе! Обложимся нужными доками и комар носа не подточит! Спасибо!

Proud: Да,на здоровьечко. Оба договора я сделала по "клубным нуждам",ещё когда кинологом клуба была,но совладение "старая власть" запретила (потому остался вариант чуть сыроватый...эт не страшно - любой может его под себя доделать,без напряга),а вот Договор аренды шёл всегда без проблем - прежний юр.отдел даже ни разу не пикнул,да и спорные случаи по нему разруливали в момент... На старом компе есть классный Договор купли-продажи щенка,но дискета,на которую скинула - сдохла ,а вытянуть из старичка пока не получается... Писать же заново ...хотя есть где-то черновики...в архиве...

ВВК: В принципе, договор может быть каким угодно. Главное в любом договоре - это санкции за его нарушение. общие фразы, вроде, "споры решаются в в судебном порядке", или "в соответствии с действующим законодательством" - это декларация. НЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Вернее, есть Гражданский кодекс, нормирующий правоотношения между физлицами, но когда дело касается собак, "соответствующие органы" как-то странно на тебя смотрят Поэтому в договоре обязательно должны быть предусмотрены санкции. Какие - это уже другой вопрос. Но если, не приведи Господи, дело дойдет до суда, основанием для выводов по спору, в первую очередь, будет договор.

Proud: Когда дело доходит касательно собаки,забота владельца (или его ГРАМОТНОГО адвоката),подвести правовую базу СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА под эту разновидность СОБСТВЕННОСТИ - можете мне не верить,но в законах-то как раз есть ВСЁ!Просто не все в "соответствующих органах" об этом "догадываются",а кое кто из "догадавшихся" пытаются делать вид,что нетути Ну,так подобные экземпляры во всех юр.случаях такие.

ВВК: Вика, мы, как всегда, об одном и том же, но разными словами

Proud: ВВК А эт наверное потому,что я знаю "ту кухню" изнутри,да ещё не плохо ориентируюсь в спец.терминологии,этаких словах-"включателях" для представителей "соответствующих органов" Вот и говорим об одном,но с разных концов проблемы

Proud: Своеобразное ПыСы,на заметку (мож кому понадобится) = законодательством Украины дано примерно такое толкование,относительно животных (собаки/коши - в том числе): животные,принадлежащие гражданам,являются СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТОМ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,СО ВСЕМИ ПРИЗНАКАМИ И ПРАВАМИ ЭТОЙ САМОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Другими словами:сумка,автомобиль,шуба,дом,шкаф,собака/коша и т.д. - ВСЁ ОДНО,ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ и ПО ЗАКОНУ нет между ними никакой разницы,если причиняется ущерб,происходит кража и т.д. (вплоть до раздела имущества при разводе супругов или дележе наследства...)полная версия страницы